Styrelsen

Styrelsen för Uppsala domkyrkas gosskör. Vilka är vi, vad gör vi, hur kontaktas vi?

Styrelsen för Uppsala domkyrkas gosskör består under verksamhetsåret 2017-2018 av följande personer:

Ordförande: Tomas Wiell

Kassör: Anna Lidin

Sekreterare: Eva Ribom

Stödföräldrar: Benedicta Lindberg och Nadia Edström

Webbansvarig: Martin Norén

Dirigent: Margareta Raab

Körrepresentanter: Lukas af Geijerstam och Martin Hellberg
Dessutom knyts periodvis körens konsertadministration till styrelsen. Den består av Oskar Lidin, Justus Person och Olle Malmberg. För att kontakta konsertadministrationen, skriv till konsadm@udg.se.

Styrelsen träffas 3-4 gånger per termin och diskuterar ärenden som rör körens verksamhet, t.ex konserter, turnéer, körutbyten, ekonomi, Goder afton-föreställning  mm. Vill du hjälpa till i styrelsen eller ta kontakt med oss i något ärende kan du vända dig direkt till dirigenten Margareta Raab eller skicka ett epostmedelande till styrelsen@udg.se.

Om länkar ej fungerar:

webmaster@udg.se

Protokoll och stadgar från senaste tidens styrelsemöten:

(Om länkarna ej fungerar, högerklicka och välj ”spara mål som”)

Stadgar för Föreningen Uppsala Domkyrkas Gosskör

Protokoll från Uppsala domkyrkas gosskörs styrelsemöten 2018 – klicka här

Protokoll från Uppsala domkyrkas gosskörs styrelsemöten 2017 – klicka här

Protokoll från Uppsala domkyrkas gosskörs styrelsemöten 2016 – klicka här

Protokoll från Uppsala domkyrkas gosskörs styrelsemöten 2015 – klicka här

Protokoll från Uppsala domkyrkas gosskörs styrelsemöten 2014 – klicka här

Protokoll från Uppsala domkyrkas gosskörs styrelsemöten 2013 – klicka här

Protokoll från Uppsala domkyrkas gosskörs styrelsemöten 2012 – klicka här

Protokoll från Uppsala domkyrkas gosskörs styrelsemöten 2011 – klicka här

Protokoll från Uppsala domkyrkas gosskörs styrelsemöten 2010 – klicka här

 

Protokoll från årsmöten:

Protokoll från Uppsala domkyrkas gosskörs årsmöte 2017 – klicka här
Protokoll från Uppsala domkyrkas gosskörs årsmöte 2016 – klicka här

Om Uppsala domkyrkas gosskör

Uppsala domkyrkas gosskör grundades 1920 av ärkebiskop Nathan Söderblom. Kören är den äldsta av sitt slag i Sverige. Förresten, spana in UDG:s egna presenttips och julklappstips!.