Författare: Carl-Gabriel Lindberg

Årsmöte

Härmed är ni kallade till årsmöte i föreningen Uppsala domkyrkas gosskör. Årsmötet äger rum söndagen den 15 mars direkt efter högmässan i fikarummet på domkyrkomusiken (ca 12.30). Årsmöteshandlingarna (dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och valberedningens förslag till styrelse och valberedning) finns tillhands i nedan länkar.Utöver detta avser vi att på...

Den andra Februari

Den andra Februari kl. 19 kommer Gosskören sjunga i katedralkafféet. Om man inte är medlem i Katedralens vänner så kostar det 50 kronor. Mer saker som Katedralens vänner gör kan man hitta här!...

Gosskörens 100-års jubileum

I år firar vi hundra år! Detta firas med många konserter och besök av körer från andra länder. Läs mer om hela programmet här!...

Kontakta oss

Adress: Domkyrkoplan 5, 753 10 Uppsala

Epost:

Följ oss

Kontakta oss

Adress: Domkyrkoplan 5, 753 10 Uppsala

Epost:

Följ oss