Kören efter USA

Först och främst en rapport om nyheter här på hemsidan:

  • Udg.se har utrustats med en informationssida på engelska med hänsyn till våra nu väldigt många internationella kontakter.
  • Ett antal väl valda bilder från USA-turnén har lagts upp i bildgalleriet.
  • Sidan har utrustats med ett provsjungingsformulär som förhoppningsvis ska komma att användas av framtida aspiranter på körplatser.

Närmast ser vi nu UDG:s diskantröster i familjemässa om en och en halv vecka (se sidomenyn), och lite senare sedan i april hela kören i Högmässa i domkyrkan. Längre fram i tiden väntar bland annat en manskörskonsert i domkyrkan.

Vidare kan sägas att kören numera har börjat sälja skivor kontinentalt, då vi mottagit vår första beställning från USA!

Kontakta oss

Adress: Domkyrkoplan 5, 753 10 Uppsala

Epost:

Följ oss

Kontakta oss

Adress: Domkyrkoplan 5, 753 10 Uppsala

Epost:

Följ oss

Accessibility Toolbar