Historia

Uppsala Domkyrkas Gosskör grundades 1920 av dåvarande ärkebiskop Nathan Söderblom (senare mottagare av bl.a. Nobels fredspris).

Han hade under sina resor i Europa blivit inspirerad av gosskörerna i Tyskland och England, och ville att även Sverige skulle ha en gosskör. År 1917 hade en okänd donation ”för åstadkommande i en framtid av en vid domkyrkan knuten gosskör” på tusen kronor skänkts till Domkyrkan. Flera donationer skänktes också av majorskan fru Sally von Bahr för detta ändamål, bland annat en donation på 100 000 kronor. Dessa pengar kom väl till pass, och tack vare detta kunde gossarna erhålla arvode på upp till sjuttio kronor om året. Man fick dock inte disponera pengarna hur man ville. Nathan Söderblom

Gosskörens första framträdande var vid en högmässa i domkyrkan den 21 november 1920, vilket av en slump sammanföll med fru Sally von Bahrs dotters födelsedag (denna var tragiskt avliden i unga år). Majorskan blev av detta mycket rörd och beslöt att omedelbart skänka ytterligare etthundratusen kronor till kören.
1923 donerades ytterligare 89 000 kronor i syfte att finansiera en sångläktare.
Sally von Bahr testamenterade vid sin död 1930 sin gård i Jämtland, Hårdsta, att ”användas till rekreationsort för Domekören och dess ledare”. Dit fick de ”duktigaste och mest skötsamma” gossarna åka varje sommar för sång och rekreation. På grund av det långa avståndet såldes gården 1967, och en ny lägergård i Öregrund köptes, vilken fram till 1995 var i körens ägo, då den fick säljas av ekonomiska skäl.

Sedan starten 1920 har kören letts av ett antal dirigenter, av vilka många idag är namnkunniga. Vid körens grundande utsågs Fredrik Mellander till att leda kören. Han var musikledare på Uppsala högre allmänna läroverk, nuvarande Katedralskolan, och var gosskörens ledare fram till sin död 1946. Då körens ekonomi var mycket god, betalades en änkepension ut till Mellanders fru.
1927 skrev Otto Olsson det välkända körstycket ”Jesu Corona Celsior” som han tillägnade ”Uppsala domkyrkas Gosskör och dess ledare Fredrik Mellander”.

1946 tog Birger Oldermark vid. Han var körens konstnärlige ledare och ledde denna under en framgångsrik period fram till 1967. Folke Bohlin kallades då in som vikarie fram till 1968, då Jan-Åke Hillerud fick tjänsten som körledare.

Jan-Åke införde ett verk som gosskören har blivit förknippat med sedan 70-talet, Misa Criolla av Ariel Ramírez. Under denna tid hamnade gosskören också under H M Gustav VI Adolfs beskydd. Gosskören genomförde ett flitigt turnerande i Europa och på hemmaplan startades det populära arrangemanget Goder Afton.

1976 fick kören en ung dirigent med en gedigen bakgrund i kören, Stefan Parkman. Stefan genomförde under sin tid en rad turnéer i utlandet och framförde större verk såsom J S Bachs Johannespassion och Monteverdis Mariavesper. När Stefan Parkman slutade sin tjänst 1988 fanns inget givet förslag på ny dirigent. Under tiden leddes gosskören av först John Erik Eleby och sedan av Erik Hellerstedt.

År 1990 stadfästes samarbetet med Uppsala musikklasser i och med gosskörens nya ledare David Anstey. Han genomförde bland annat en turné till sitt hemland Storbritannien och innan sin avgång sommaren 1994 en resa till Norge. Till hösten samma år fick man tillsätta en vikarie, Bengt Isaksson, numera domkyrkoorganist i Härnösand. 1995-96 leddes kören av John Wilund från Stockholm som förutom Uppsala Domkyrkas Gosskör även ledde ett flertal Stockholmskörer.

Vid John Wilunds avgång 1996 övertogs ledarskapet av Andrew Canning, tidigare organist i Westminister Abbey i London och då verksam som organist och körledare i Fagersta. Hans sju år som ledare för kören blev mycket framgångsrika, och kören gjorde ett antal hyllade framträdanden med verk som Gabriel Faurés Requiem, Camille Saïnt-Sains Juloratorium och Anders Nybergs svenska folkmässa Himmelen Inom.
Kören genomförde bl.a. två turnéer till Finland, en till Wroclaw i Polen, och ett utbyte med kören Escolanía Ntra. Sra. de los Desamparados i Valencia, Spanien. Andrew utsågs vid sin avgång till hedersdirigent för kören.

Fr.o.m. år 2000 hade gosskören även en biträdande dirigent, Daniel Åberg, vilken delade arbetet med kören och annan verksamhet.

Därefter, år 2003, tog den nuvarande dirigenten Margareta Raab över, och under hennes första år deltog gosskören i gosskörsfestivalen i Rättvik (2004), åkte på turné till Oslo, Norge (2004), samt på en liten Europaturné med bl.a konsert i Prag, Tjeckien (2006). Köråret 2004-05 vikarierade Andrew Canning och Erik Hellerstedt för en mammaledig Raab. Efter ledigheten har kören bl.a turnerat i Tyskland, och deltagit i gosskörsfestivalen i Helsingfors (2008). De senaste åren har kören även turnerat i USA (2010), Tyskland och Frankrike (2012), deltagit i körevenemanget Young Cathedral Voices 2013 (2013), åkt på gemensam turné med Flickkören till Färöarna (2014), samt åkt till Tyskland, Österrike och Tjeckien (2015), Danmark, Lichtenstein och Schweiz (2017) och senast England (2018).

En kommentar

Lägg till en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.