Historia

Nathan Söderblom - idén

Mottagare av Nobels fredspris, Rektor vid Uppsala universitet, svenskakyrkans ärkebiskop och grundare till Uppsala domkyrkas gosskör.

Idén om en gosskör växte fram under hans många resor runt om i Europa där han blivit inspirerad av gosskörer i Tyskland och England. Han hade en vision om att återupprätta musikgudstjänsterna i Sverige därpå han ville se en liknande gosskör som i Tyskland.

År 1917 besökte majorskan Sally von Bahr ärkebiskopen och förklarade att hon också ville se en gosskör i Uppsala domkyrka. Ärkebiskopen uppfattade besöket som en bönhörelse. Vid det senare reformationsjubileet skänkte Sally von Bahr tusen kronor till domkyrkan. Genom denna donation fick kyrko-, kultur- och musiklivet ett tillskott som klingar än idag.

Flera donationer skulle komma att skänkas av Sally von Bahr. Bland annat en donation på 100 tusen kronor. Dessa pengar kom väl till pass för den nya gosskören och tack vare detta kunde gossarna erhålla arvode på upp till sjuttio kronor om året. Man fick dock inte disponera pengarna hur man ville.

Sally von Bahr - första framträdandet

Majorskan Sally von Bahr deltog i högmässan den 21 november år 1920. Det var den dagen då Uppsala domkyrkas gosskör hade sitt första framträdande. Majorskan som tjugo år tidigare på samma dag förlorat sin fjortonåriga dotter till sjukdomen difteri, blev så rörd av gossarna att hon genast beslöt sig om att skänka ytterligare 100 tusen kronor till kören.

Sally von Bahr testamenterade vid sin död 1930 sin gård i Jämtland, Hårdsta, att ”användas till rekreationsort för Domekören och dess ledare”. Dit fick de ”duktigaste och mest skötsamma” gossarna åka varje sommar för sång och rekreation. På grund av det långa avståndet såldes gården 1967, och en ny lägergård i Öregrund köptes, vilken fram till 1995 var i körens ägo, då den fick säljas av ekonomiska skäl.

1961 Domkyrkans gosskör under ledning av Birger Oldermark. Körläktaren i Domkyrkan

År 1923 donerade Sally von Bahr 89 tusen kronor till Uppsala domkyrka för att bygga en läktare åt gosskören. Redan ett år senare stod den klar. (Läktaren finns ej idag.)

Uppsala domkyrkas gosskör 1936.

Uppsala domkyrkas gosskör år 1936.

Goder afton, mitt herrskap!

Goder afton, mitt herrskap! Ja så heter Uppsala domkyrkas gosskörs mycket traditionella Luciakonsert. Arrangerandet startade år 1971 under ledning av Jan-Åke Hillerud som under samma tid som dirigent för gosskören dirigerade Adolf Fredriks gosskör. Där hade man redan etablerat en luciakonsert och tanken om att Uppsala domkyrkas gosskör också skulle etablera sådant var starkt. 

Hillerud tillsammans med den nya konsertadministrationen framförde alltså då 1971 den första upplagan av ”Goder afton, mitt herrskap!”. Konserten delades upp i två akter där den första handlar om stjärngossarna som sjunger gamla traditionella svenska sånger om Licia och Staffan. Den andra akten är et julspex där manus och låtarrangemang skrivs av sångare i kören. Inför varje år skrivs det alltid ett nytt spex till konserten.

Varför två akter? Idén bakom konserten knyts till gamla traditioner kring Uppsala universitet. Under medeltiden då universitetet grundades var det svårt för studenter att få tag på pengar. Speciellt under vinterhalvåret då det var kallt, inga jobb och lite till ingen mat. För att överleva vintern så arrangerade studenterna små lussningar för bygden i Uppsala. Studenter knackade dörr, sjöng julsånger och spexade för att få ihop pengar och mat. Denna tradition vill gosskören lyfta fram genom konserten ”Goder afton, mitt herrskap!”.

Konserten brukar ta två timmar och 15 minuter inklusive 20 minuters paus. Framträdandet brukar ofta ligga på lördagen i andra helgen i december månad. Konserten håller även rekord för mängd av staffansvisor.

Affisch till ”Goder afton, mitt herrskap!” år 2022.

100 år

Det hade det gått 100 år sedan Uppsala domkyrkas gosskör hade sitt första framträdande. År 2020 var det stora Jubileumsåret. Oturligt nog bröt 2019 det omfattande Coronaviruset ut och planer på jubileumskonsert och utställningar var tvungna att läggas på is.

I mitten av hela coronakrisen öppnades landet mirakulöst upp under en kort period i början av höstterminen 2021. Detta öppnade vägen till att få fira en högmässa på samma datum som när gosskören 101 år tidigare hade framträtt för första gången. Högmässan livesändes genom Sveriges radio och där gosskören sjöng musikstycken av Johann Sebastian Bach, George Fredrich Handel och Gabriel Fauré.

Den 26 mars 2022 blev det tillslut en jubileumskonsert. Ett spektakel med alumner från gosskörens nästan alla tider tillsammans med flickor från systerkören Uppsala domkyrkas flickkör, och självklart den nuvarande gosskören. Konserten med fler än 180 sångare startade i klassisk ordning med ”Veni, veni, Emanuel” och avslutades med George Fredrich Handels ”Hallelujah” som ekade mellan pelarna. Efter konserten blev det mingel och jubileumsmiddag för herrar och alumner.

Under Jubileumsåren ställdes det samtidigt ut en utställning i Uppsala domkyrka för att fira gosskören. Utställningen bestod bland annat av åtta ljudduschar där ljudinspelningar av gosskören visas i vattenvågor från en handblåst glasskål, en kamera läser vattnets vågor som visualiseras mot golvet och gör sedan om dessa vågor till ljud som spelas ut i den handblåsta glasparabålen som är ovanför verket. Ett verk som symboliserar gosskörens sång som rör sig genom kyrkorummet.

Med Jubiléet släpptes även en jubileumsbok om gosskören. ”Veni, Veni Emmanuel” (redaktör Annika Sjökqvist Platzer) som handlar om gosskörens historia men också minnen från både dirigenter och föredetta gosskorister.

Jubileumsbok ”Veni, Veni Emmanuel – Uppsala domkyrkas gosskör 100 år” (redaktör Annika Sjökvist Platzer).

Dirigenter

Fredrik Mellander

Dirigent: 1920 – 1946

Vid körens grundande utsågs Fredrik Mellander till att leda Uppsala domkyrkas gosskör. Han var musikledare på Uppsala högre allmänna läroverk, nuvarande Katedralskolan, och var körens ledare fram till sin död 1946. Då körens ekonomi var mycket god, betalades en änkepension ut till Mellanders fru.

Under Mellanders tid som dirigen skrev den kända kompositören Otto Olsson 1927 det välkända körstycket ”Jesu Corona Celsior” som han tillägnade ”Uppsala domkyrkas gosskör och dess ledare Fredrik Mellander”. 

Birger Oldermark

Dirigent: 1946 – 1967

Efter Fredrik Mellanders död år 1946 tog Birger Oldermark över som ny dirigent för gosskören. Han var körens konstnärlige ledare och ledde denne under en framgångsrik period fram till 1967.

Folke Bohlin

Dirigent: 1967 – 1968

År 1967 kallades Folke Bohlin in som vikarie till Birger Oldermark. Bohlin var gosskörens vikarierande dirigent till 1968.

Jan-Åke Hillerud

Dirigent: 1968 – 1976

Fick år 1968 tjänsten som körledare för Uppsala domkyrkas gosskör. Hillerud införde under sin tid som dirigent den nu traditionella julkonserten ”Goder afton, mitt herrskap!” som i konsertens första akt handlar om ett stjärngossetåg och i nästa ett spex med omskrivna texter från populära låtar. 

Under Hilleruds tid som dirigent hamnade Uppsala domkyrkas gosskör också under H.M. Gustav VI Adolfs beskydd. 

Stefan Parkman

Dirigent: 1976 – 1988

Efter Hillerud slutat som dirigent för gosskören år 1976 tar den unge Stefan Parkman över som dirigent. Under Parkmans ledning genomfördes en rad turnéer i utlandet och framförde större verk såsom ”Johannespassionen” av Johann Sebastian Bach och ”Mariavespern” av Monteverdis.

A-1420742-1551605409-8477

Jan-Åke Hillerud

image_stefanparkman

Stefan Parkman

John-Erik Eleby

Dirigent: 1988 – 1989

När Stefan Parkman slutade sin tjänst som dirigent år 1988 fanns inget givet förslag på nya dirigent. Under tiden leddes kören av först John-Erik Eleby som var dirigent till 1989.

Erik Hellerstedt

Dirigent: 1989 – 1990

Efter John-Erik Eleby som hade lätt gosskören i ett år tog sedan Erik Hellerstedt över som dirigent och var det till 1990.

David Anstey

Dirigent: 1990 – 1994

År 1990 tillträde David Anstey som dirigent för gosskören. Samma år stadfästes samarbetet med Uppsala musikklasser i och med gosskörens nya ledare. Anstey genomförde bland annat en turné till sitt hemland Storbritannien och innan sin avgång sommaren 1994 en resa till Norge.

John Wilund

Dirigent: 1995 – 1996

Efter att Isaksson slutat vid årsskiftet tillträdde John Wilund som ny dirigent för gosskören. Förutom att dirigera Uppsala domkyrkas gosskör så ledde han även ett flertal Stockholmskörer.

Andrew Canning

Dirigent: 1996 – 2003

Vid John Wilunds avgång år 1996 övertogs ledarskapet av Andrew Canning, tidigare organist i Westminister Abby i London och då verksam som organist och körledare. Hans sju år som gosskörens dirigent blev mycket framgångsrika och kören gjorde ett antal hyllade framträdanden med verk som ”Requiem” av Gabriel Fauré, ”Juloratorium” av Camille Saïnt-Sain och Anders Nybergs svenska folkmässa Himmelen Inom.

Under Cannings ledning genomförde bl.a. två turnéer till Finland, en till Wroclaw i Polen och ett utbyte med kören Escolanía Ntra. Sra. de los Desamparados i Valencia, Spanien. Andrew utsågs vid sin avgång till hedersdirigent för kören.

Andrew Canning photo.jpg-for-web-LARGE

Andrew Canning

Margareta Raab

Dirigent: 2003 –

År 2003 tar Margareta Raab över som dirigent för Uppsala domkyrkas gosskör, hon blir då den första kvinnliga dirigenten för gosskören. Samtidigt som hon blir ledare för gosskören får hon samtidigt uppdraget att leda systerkören Uppsala domkyrkas flickkör vilket inte hade skett förut. 

Margareta Raab är utbildad vid Gejerskolan och Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Innan sin anställning som ledare för gosskören så var hon anställd som kyrkomusiker och kördirigent i Oscarskyrkan i Stockholm. År 2011 tilldelades Raab Uppsala Kommuns kulturstipendium och 2018 blev hon utsedd till årets Barn- och Ungdomskörledare av UNGiKÖR. Hon var även ordförande i Svenskakyrkans gosskörsförening mellan åren 2015-2022.

Under sin tid som dirigent i Uppsala domkyrkas gosskör har hon medverkat vid ett stort antal TV-,radio-, och CD-inspelningar samt genomfört stora körturnéer runt om i Sverige och i världen. Hon är den första dirigenten som tagit Uppsala domkyrkas gosskör på turné utanför Europa (USA 2010).

Margareta Raab

Kontakta oss

Adress: Domkyrkoplan 5, 753 10 Uppsala

Epost:

Följ oss

Kontakta oss

Adress: Domkyrkoplan 5, 753 10 Uppsala

Epost:

Följ oss

Accessibility Toolbar