Kulturnattskonserter!

För er som vill höra Uppsala domkyrkas gosskör sjunga på kulturnatten finns det stora möjligheter. Vi kommer nämligen att uppträda vid två tillfällen.

Klockan 15 börjar det första framträdandet; en visningsgudstänst i Uppsala domkyrka. För sången står Lilla gosskören och Lilla flickkören. Alla är naturligtvis hjärtligt välkomna, men ett extra tips riktas till barnfamiljer. Visnigsgudstjänsterna brukar vara särskilt avsedda för barn.

På kvällen klockan 20.00 är det dags för den traditionella kulturnattskonserten med UDG:s konsertkör, också den i domkyrkan. Om ni inte hade möjlighet att närvara när vi sjöng i Rättvik i våras, kommer här en ny chans. Repertoaren kommer att bestå av i stort sett dom sånger vi sjöng i Rättvik.

Fritt inträde gäller för våra uppträdanden under Kulturnatten! Varmt välkomna!

Kontakta oss

Adress: Domkyrkoplan 5, 753 10 Uppsala

Epost:

Följ oss

Kontakta oss

Adress: Domkyrkoplan 5, 753 10 Uppsala

Epost:

Följ oss

Accessibility Toolbar