Körtorsdag nära

Nu på torsdag kommer det äga rum flera konserter i domkyrkan, i vilka Uppsala domkyrkas gosskör medverkar. På morgonen sjunger UDG:s gossar, lilla gosskören, UDF Maria och lilla flickkören; kort sagt de båda körernas yngsta sångare; i skolföreställningen Good enough, som väntas få storpublik då en mängd klasser anmält sig till att närvara. Det blir säkerligen trevligt. Domkyrkan fylls dessutom vid två tillfällen på morgonen, enär Good enough framförs två gånger.

På kvällen sjunger sedan projektkören ungdomskören, det vill säga UDG:s herrar och UDF Anna.

Välkomna till domkyrkan på torsdag.

Kontakta oss

Adress: Domkyrkoplan 5, 753 10 Uppsala

Epost:

Följ oss

Kontakta oss

Adress: Domkyrkoplan 5, 753 10 Uppsala

Epost:

Följ oss

Accessibility Toolbar