Den stora stöten

Tre individer i övre tonåren från gosskören närmade sig obemärkt stugan. Med yttersta försiktighet smög de sig runt den röda lilla byggnadens hörn, och upp på altanen. Ingen verkade befinna sig i huset. Den förste av pojkarna, ty samtliga var nämligen pojkar, kände försiktigt på dörren. Han märkte till sin stora ilska att den var låst. I vredesmod började han dra så hårt i dörren att den dåligt byggda stugans port höll på att brista. Pojke två hindrade honom från att dra sönder låset, fast det hade naturligtvis varit fullt möjligt för denne då vederbörande är kraftigt byggd. Till vänster om dörren stod ett fönster på glänt. Tyvärr var det försett med spärrar, som behövde öppnas från insidan. Tack vare några flinka fingrar från pojke två lyckades han, med hjälp av de båda andra, dra upp spärrarna i den centimeterglipa som skapats. Pojke ett hoppade sedan in genom fönstret, så hela väggen skakade. Han låste sedan upp dörren från insidan, varpå de två andra diskret och helt normalt gick in genom densamma. Intrånget var ett faktum, och stugan var övertagen.

Fem minuter senare kom dock Jonas T (fast vi hade ingen aning om var han var innan) med nycklarna. Så min, Olle S och Erik S insatser var väl egentligen rätt onödiga. Men lite spännande i alla fall. Nu är det konsert med UGE. Hörs efter den!

Kontakta oss

Adress: Domkyrkoplan 5, 753 10 Uppsala

Epost:

Följ oss

Kontakta oss

Adress: Domkyrkoplan 5, 753 10 Uppsala

Epost:

Följ oss

Accessibility Toolbar