Stundande konsert i Katarina kyrka

På söndag, d.v.s den 17 april, håller Gosskören en konsert tillsammans med Katarina Gosskör,Storkyrkans Gosskör, Österåkers Gosskör och Österåkers barockorkester. Denna konsert är faktiskt den första av tre likadana konserter med skillnaden att de andra äger rum i Katarina kyrka, respektive Österåkers kyrka. Under dessa konserterna kommer vi att framföra ett intressant program, innehållande bland annat Zadok the Priest och Händels Ode for St. Cecilia´s Day.

Varmt välkomna!

Kontakta oss

Adress: Domkyrkoplan 5, 753 10 Uppsala

Epost:

Följ oss

Kontakta oss

Adress: Domkyrkoplan 5, 753 10 Uppsala

Epost:

Följ oss

Accessibility Toolbar