Uppsala domkyrkas gosskör får prestigefullt stipendium

Mitt i vårt tunerande nås vi mycket överraskade av nyheten att Uppsala kommun har beslutat att ge 2018 års resestipendium för körer till Uppsala domkyrkas gosskör. Detta för vår resa till Storbritannien där vi besöker både London samt Worcester. Prissumman ligger på 50 000 kronor.

Kulturnämndens motivering lyder:
”Uppsala kommuns resestipendium för körer 2018 om 50 000 kronor ges till kören Uppsala domkyrkas gosskör för en resa till Storbritannien dit kören inbjudits för att framträda i Worcester Cathedral samt i Westminster Cathedral. Körens unga medlemmar är betydelsefulla representanter för Uppsalas många körer.”

Peter Gustavsson (S), ordförande för kulturnämnden säger i ett uttalande på Uppsala kommuns hemsida att: Uppsala är en körernas stad och det känns bra att på detta sätt kunna bidra till utvecklingen och återväxten av körsångare i Uppsala.

Kulturnämnden på Uppsala kommun inrättade 2014 ett resestipendium för körer verksamma inom Uppsala kommun. Stipendiet är speciellt avsett att möjliggöra kulturutbyten med andra länder.

Läs mer om stipendiet på Uppsala kommuns hemsida.

Kontakta oss

Adress: Domkyrkoplan 5, 753 10 Uppsala

Epost:

Följ oss

Kontakta oss

Adress: Domkyrkoplan 5, 753 10 Uppsala

Epost:

Följ oss

Accessibility Toolbar