Sponsring

Hej!

I år fyller Uppsala domkyrkas gosskör 100 år och det kommer förstås att firas under hela 

2020 med jubileumsbok, utställning och jubileumskonsert med gamla medlemmar. Kulmen 

på firandet blir ett körmöte den 19-22 november, exakt 100 år sedan gosskörens första 

framträdande på en högmässa i domkyrkan den 21 november 1920. Under körmötet 

kommer gosskören att framträda på flera konserter tillsammans med fyra framstående 

gosskörer från Norge, Schweiz, Tjeckien och Tyskland. 

För att kunna genomföra konserterna med upp mot 300 medverkande och ta hand om de 

gästande körerna är gosskören i stort behov av ekonomiskt stöd. Därför kontaktar vi er med 

ett erbjudande om att sponsra evenemanget och låta ert företag synas i programboken som 

kommer att delas ut vid samtliga konserter. 

Priser för annons i programboken: 

● Kvartssida 1200 kr 

● Halvsida 2200 kr 

● Helsida 4000 kr 

Om ni är intresserade av detta erbjudande är ni mycket välkomna att kontakta gosskörens 

ordförande Fredrik Bjarnegård, tel 072-5359578, e-post: .

Med vänliga hälsningar 

Uppsala domkyrkas gosskör 

Kontakta oss

Adress: Domkyrkoplan 5, 753 10 Uppsala

Epost:

Följ oss

Kontakta oss

Adress: Domkyrkoplan 5, 753 10 Uppsala

Epost:

Följ oss

Accessibility Toolbar