Utmärkelser och stipendieutdelning 2020

I år har utdelning av stipendier och utmärkelser inte kunnat utföras under gosskörernas dag. Istället har utdelningen delats upp i tre separata tillfällen.

Under söndagens högmässa sjöng en mindre grupp ur gosskören musik musik såsom Te Deum och introitus. De korister i kören som tagits upp i herrstämman blev utdelade ett halskors som under uppträdanden bärs runt halsen över den klassiska kåpan. Dessa tilldelades Navid Jerström, Carl-Gabriel Lindberg, Oscar Nilsson, Ivan Noreland och Rikard Öman

Långvariga medlemmar i kören tog emot en stämgaffel för 10 år i gosskören. Dessa tilldelades Esbjörn Falk, Alberto Fuentes (ej närvarande), Pascal Gardström, Lukas af Geijerstam, Carl-Gabriel Lindberg, Sigvard Persson, Johan Raab (ej närvarande) och Ossian Sundén (ej närvarande).

Sist delades de två välkända stipendierna ut till en gosssopran och en manskorist. De delades ut av kyrkoherde Lars Åstrand. Mannagrynsstipendiet delades ut till Vidar Morrison med motiveringen:

För ett gott och positivt sinne som smittar.
För ödmjukhet, god kamratskap och starkt engagemang.
För ett genuint musikintresse.
För god ordning och respekt.
För att du är en förebild för både yngre och äldre gosskorister.

Domherrestipendiet delades ut till Esbjörn Falk med motiveringen:

För att glädjespridande i närhet och distans.
För lojalitet och engagemang.
För musikalisk och personlig.
För ett flertal björntjänster.
För att du är en hjältetenor.

Måndagen dagen efter delades silvermärken ut, till de korister som sjungit ett år i lilla gosskören. Dessa tilldelades Ture Falkenö, Igor Fall, Tiger Liu, Melvin Stacksjö, Joachim Tian och Alexei Öqvist.

Idag, tisdag, delas guldmärken ut, till de korister som blivit upptagna i konsertkören. Dessa tilldelas Wiggo Aguilar Hübinette, Walter Bjurbo, Jonathan Douhan, Noel Hansson, Vide Hansson, Edvin Lonér, Vincent Mansouri, Oliver Medina, Eskil Monstad, Magnus Ravald, Mio Sundberg – Berglind, Alve Sylvén och August Sundberg.

Kontakta oss

Adress: Domkyrkoplan 5, 753 10 Uppsala

Epost:

Följ oss

Kontakta oss

Adress: Domkyrkoplan 5, 753 10 Uppsala

Epost:

Följ oss

Accessibility Toolbar