Märkes och Stipendieutdelning

Under den ”korta konserten” den 19 oktober hade UDG en märkes och stipendieutdelning till visa medlemmarna i kören. Det som delades ut under kvällen var guldmärken, halskors, stämgaffel samt två stipendium.


För att bli tilldelad guldmärket ska du ha kommit med i konsertkören UDG.

Guldmärken:
David Ehrenberg
Ture Falkenö
Igor Fall
Tiger Liu
Edvin Lonér
Erik Lundqvist
Sebastian Solén
Alexei Öqvist


För att bli tilldelad halskorset ska du vara med i UDG:s manskör samt läst musikteori.

Halskors:
Vincent Coleman
Erik Lundqvist
Gustav Sjöstedt Eriksson


För att bli tilldelad stämgaffel med sitt namn ingraverat ska du sjungit med UDG i tio år.

Stämgaffel:
Rickard Öman


Var år delas det ut två stipendium. Ett Mannagrynstipendiat till en soprat och ett Domherrestipendiat till en herre.


Mannagrynsstipendiat:
Vincent Ekestern

För lojalitet mot gosskören i nästan halva ditt liv.
För aktivitet och engagemang vid varje repetition.
För god koncentration.
För spjuveraktig blick bakom den goda sånghållningen.
För ditt outtröttliga ansvarstagande för att dirigenten inte ska sjunga eller spela fel.


Domherrestipendiat:
Pascal Gardström

För många mils resande till och från gosskören.
För träffsäker tonbildning.
För stort engagemang.
För att du är gosskörens bas och fundament.
För att du är vår egen monsieur.


Foto på stipendiumtagare med körledare Margareta Raab

Kontakta oss

Adress: Domkyrkoplan 5, 753 10 Uppsala

Epost:

Följ oss

Kontakta oss

Adress: Domkyrkoplan 5, 753 10 Uppsala

Epost:

Följ oss

Accessibility Toolbar