Evensong med UDG den 6 feb

Den 6 februari klockan 16:00 kommer UDG att sjung i evensong i domkyrkan. UDG är även med och sjunger i högmässan kl 11:00 samma dag.

Denna vecka firar vi kyndelsmässodagen som är den 2 februari, vilket är den dag då Jesus fyrtio dagar efter sin födelse visades för Symeon och Hanna. Dagen förknippas med ljus och kommer vara i fokus under evensongen och högmässan på söndag.

Kontakta oss

Adress: Domkyrkoplan 5, 753 10 Uppsala

Epost:

Följ oss

Kontakta oss

Adress: Domkyrkoplan 5, 753 10 Uppsala

Epost:

Följ oss

Accessibility Toolbar