Märkes och Stipendieutdelning

Vid högmässan den 2 oktober hade gosskören sin årliga märkes- och stipendieutdelning! Guldmärket delades ut till korister som upptagits i konsertkören, halskors delades ut till korister som upptagits i manskören och stämgaffel delades ut till korister som varit med i gosskören i 10 år.  

Utöver dessa förtjänsttecken delas även två stycken stipendier ut.Mannagrynsstipendiet tilldelades Henry Nilsson och Domherrestipendiet tilldelades Ossian Sundén.  

Tack till Sam Douhan, biträdande domkyrkokaplan och Erik Piehl Sylvén, gosskörens ordförande som närvarade vid utdelningen. 


Stipendie-motiveringar:

Mannagrynsstipendiat – Henry Nilsson 

För stort engagemang och ansvarstagande,  
för tonsäker sång som lyfter din stämma,  
för omsorg för dina stämkamrater,  
för att du är vår alldeles egna stjärngosse. 

Domherrestipendiat – Ossian Sundén 

För många trogna år i gosskören,
för lojalitet och engagemang,
för en fin musikalisk utveckling,
för taktfasta insatser som gosskörens egen regissör.  


Guldmärket 

Filip Borg 
Hector Carlsson 
Rikard Collby 
Gabriel Damman 
Axel Lembke von Scheele 
Samuel Mälarstig 
Ebbot Nordenankar 
Elias Nygårdh 
Johannes Ring 
Otto Sjöstedt Stevens 
Sebastian Wikberg 


Halskors 

Seth Bohman 
Johannes Long 
Vidar Morrison 
Sebastian Wikberg


Stämgaffel 

Oscar Nilsson 


Bilder: 

Kontakta oss

Adress: Domkyrkoplan 5, 753 10 Uppsala

Epost:

Följ oss

Kontakta oss

Adress: Domkyrkoplan 5, 753 10 Uppsala

Epost:

Följ oss

Accessibility Toolbar