Högmässa & evensong

På söndag den 26 mars kommer Uppsala domkyrkas gosskör att vara med i högmässan kl 11:00 samt sjunga i evensong kl 16:00. Under mässorna firar vi jungfru Marie bebådelsedag vilket handlar om hur Maria möts av Guds ängel Gabriel som gör klart för henne att hon ska föda ett barn. Hon ska ge barnet namnet Jesus och han ska kallas den högstes son.


Kontakta oss

Adress: Domkyrkoplan 5, 753 10 Uppsala

Epost:

Följ oss

Kontakta oss

Adress: Domkyrkoplan 5, 753 10 Uppsala

Epost:

Följ oss

Accessibility Toolbar