Märkes- och stipendieutdelning

På gosskörernas dag firade UDG med högmässa och konsert. Under konserten framförde gosskören ”Laudes organi” av kompositören Zoltán Kodáy och ett nykompositerat rockverk vid namn ”In fide spiro” som är skapat för kör, rockband och kattedralorgel. Under konserten hade gosskören även sin årliga märkes- och stipendieutdelning!

Silvermärket delas ut till den person som gått ett år i lilla gosskören, guldmärket delades ut till korister som upptagits i konsertkören, halskors delades ut till korister som upptagits i manskören och stämgaffel delades ut till korister som varit med i gosskören i 10 år. Det här året tillkom även ett nytt märke, en ”SSQ medalj” (Special squad-medaljen) som delas ut för utmärkta insatser och tapperhet i målbrottstjänst.

Utöver dessa förtjänsttecken delas även två stycken stipendier ut. Mannagrynsstipendiet tilldelades Igor Fall och Domherrestipendiet tilldelades Albin Cato.  

Tack till Ärkebiskop emeritus Anders Wejryd och Erik Piehl Sylvén, gosskörens ordförande som närvarade vid utdelningen.


Stipendie-motiveringar:

Mannargrynsstipentiat – Igor Fall

För en fin körröst och klang.
För en ständigt munter attityd till glädje för din omgivning.
För en spikrak utveckling i disciplin, lärande och fokus.

Domherrestipendiat – Albin Cato

För att du är en bärande del av altstämman och körklangen.
För gott ordningssinne.
För föredömligt uppträdande.
För fantastiskt engagemang i gosskören i såväl sång som praktiskt arbete.
För att alltid gå före med korset rakt.


Silvermärket

David Gillgren
Harry Asplund
Olle Ekstrand
Hannes Falkenö
Ludvig Gillgren
August Hopstadius
Bo Rosén
Harald Segerberg
Gustav Stockenstrand
Eric Styrwoldt
Ludvig Sörgjerd
Filip Widmark
Eyvind Wahlström Kjellberg


Guldmärket

Adrian Kahlil
Sven Asplund
Nils Björklund
Leander Björnstad
Hjalmar Cullhed
Jakob Euler
Mateo Fröjberg
Elvin Stolt
Johann Ståhle
Knut Sylven
Vincent Åkerlund


Halskors

Sebastian Solén
Isac Carlsson
Erik Olén


Stämgaffel

Torsten Cederholm


Bilder från konserten


Kontakta oss

Adress: Domkyrkoplan 5, 753 10 Uppsala

Epost:

Följ oss

Kontakta oss

Adress: Domkyrkoplan 5, 753 10 Uppsala

Epost:

Följ oss

Accessibility Toolbar