Sveriges äldsta gosskör grundad 1920

Kören grundades av Svenskakyrkans dåvarande ärkebiskopen Nathan Söderblom. Genom åren har kören vart en stor del av Uppsalas kulturliv och de pojkar som fått sin musikutbildning genom kören kan räknas i tusental.

Kören

Uppsala domkyrkas gosskör består i själva verket av två olika körer. Den lilla gosskören och konsertkören. I lilla gosskören sjunger pojkar som går i klass två och tre i grundskolan. Det är en mindre grupp och en bra start inför konsertkören. Konsertkören är den större gruppen där pojkar från klass fyra till ca 22 års ålder sjunger. Den har fler framträdanden och åker vart annat år på turné.

Konsertkören kan även delas in i flera delar vilket är gossar, herrar och SSQ. Gossarna utgörs av sopraner och altar medans herrarna består av countertenorer, tenorer och basar. SSQ eller ”Special Squad” är de pojkar som går igenom målbrottet, de brukar främst sjunga i alten.

Märken och stipendium

I Uppsala domkyrkas gosskör delas det varje år ut olika märken och stipendier till korister för speciella gärningar.

Silvermärket delas ut till de som gått ett år i lilla gosskören. Ett guldmärke delas ut till de som tagits upp till konsertkören. Sedan, SSQ medaljen som delas ut för utmärkta insatser och tapperhet i målbrottstjänst. Därefter delas det ut hallskors som visar att man blivit herre, och om en korist sjungit tio år i gosskören får man en stämgaffel.

Två stipendier delas även ut. Ett Managrynstipendie till en gossopran och ett Domherrestipendie till en herre.

Följ vår blogg

Märkes- och stipendieutdelning

På gosskörernas dag firade UDG med högmässa och konsert. Under konserten framförde gosskören ”Laudes organi” av kompositören Zoltán Kodáy och ett nykompositerat rockverk vid namn...

Läs mer

IN FIDE SPIRO

Välkomna till Uppsala domkyrka, söndag den 7 maj klockan 16:00 och lyssna på UDG:s konsert ”in fide spiro” på gosskörernas dag. Det är också vid...

Läs mer

Sjung med oss

Uppsala domkyrkas gosskör söker ständigt nya duktiga pojkar som vill utvecklas musikaliskt och bidra till att göra kören starkare. Därför är du hjärtligt välkommen att boka en tid för uppsjungning genom att klicka på knappen nedan.

Under antagningsprocessen kommer dina förmågor och kunskaper testas. Du kommer behöva välja en egen solosång att sjunga upp med. Din notläsning samt gehörsförmåga kommer ses över, och ditt notomfång kommer testas.

Kontakta oss

Adress: Domkyrkoplan 5, 753 10 Uppsala

Epost:

Följ oss

Kontakta oss

Adress: Domkyrkoplan 5, 753 10 Uppsala

Epost:

Följ oss

Accessibility Toolbar