Månad: oktober 2008

Goder Afton närmar sig

Största delen av återstoden av höstterminen kommer att ägnas åt Goder Afton, mitt herrskap!, vår stora föreställning till lucias ära. Förutom detta stora moment kommer vi även att göra en högmässa. Förköp till Goder Afton kan göras på ticnet....

Webbsidan omlanserad

Uppsala Domkyrkas Gosskörs hemsida har nu uppdateras och lanserats på nytt....

Kontakta oss

Adress: Domkyrkoplan 5, 753 10 Uppsala

Epost:

Följ oss

Kontakta oss

Adress: Domkyrkoplan 5, 753 10 Uppsala

Epost:

Följ oss

Accessibility Toolbar