Månad: september 2013

Nu läggs allt fokus på YCV 2013

Efter en lyckad kulturnattskonert tillsammans med flickkören inför en fullsatt domkyrka (tack till alla som närvarade) ökar vårt fokus inför Young Cathedral Voices 2013. Denna körfest kommer onekligen bli något alldeles extra, då hela 400 sångare kommer delta och många fler involveras. Allt om Young Cathedral Voices 2013 får...

Kulturnattskonsert

Under kulturnatten i Uppsala sjunger Uppsala domkyras gosskör traditionsenligt i Uppsala domkyrka. Nytt för i år är att även Uppsala domkyrkas flickkör deltar, detta med anledning av Young Cathedral Voices 2013 17-20 oktober, där körerna måste vara väl sammansvetsade. Välkomna till domkyrkan för en lugn och vacker stund under...

Vill du bli en av oss?

Vi sjunger, leker, arbetar. Vi tillbringar många timmar av vår tid varje månad i repetitionslokalen. Vi lär oss att läsa noter, sjunga på gehör och förbättra våra röster. Vi lär oss att samarbeta, att hjälpa varandra och sprida glädje. Vi är nervösa inför viktiga konserter, vi gör vårt bästa...

Kontakta oss

Adress: Domkyrkoplan 5, 753 10 Uppsala

Epost:

Följ oss

Kontakta oss

Adress: Domkyrkoplan 5, 753 10 Uppsala

Epost:

Följ oss

Accessibility Toolbar