Köråret 2009-10 är över och Uppsala domkyrkas gosskör har rönt stora framgångar både i hemstaden och ute i stora världen. Höstens biskopsvigning och Goder afton mitt herrskap följdes av den succéartade USA-resan, manskörskonsert och operaföreställningar med UDG-gossar i spetsen. Under tiden har nya och åter nya kontakter knutits, och...