Kategori: Aktuellt

Märkes- och stipendieutdelning

På gosskörernas dag firade UDG med högmässa och konsert. Under konserten framförde gosskören ”Laudes organi” av kompositören Zoltán Kodáy och ett nykompositerat rockverk vid namn ”In fide spiro” som är skapat för kör, rockband och kattedralorgel. Under konserten hade gosskören även sin årliga märkes- och stipendieutdelning! Silvermärket delas ut...

IN FIDE SPIRO

Välkomna till Uppsala domkyrka, söndag den 7 maj klockan 16:00 och lyssna på UDG:s konsert ”in fide spiro” på gosskörernas dag. Det är också vid detta tillfälle då korister ur kören blir tilldelade märken, hallskors, stämgafflar och stipendier....

Vårsånger med manskören

Varmt välkomna till engelska parken klockan 13:30 på sista april och lyssna på klassiska vårsånger med manskören ur Uppsala domkyrkas gosskör....

Kontakta oss

Adress: Domkyrkoplan 5, 753 10 Uppsala

Epost:

Följ oss

Kontakta oss

Adress: Domkyrkoplan 5, 753 10 Uppsala

Epost:

Följ oss

Accessibility Toolbar