Med ett nytt läsår igång så är det också dags för kören att startas igen! UDG har den här terminen ett fullspäckat schema med konserter och högmässor. För att nämna några få: festhögmässa med kyrkomusiksymposiet 18 September, högmässa; ärkebiskop Antje Jackelén lägger ned staven 30 Oktober och UDG:s egna...