Uppsala domkyrkas gosskör och Uppsala domkyrkas flickkör repar nu under de kommande veckorna flera gånger tillsammans med anledning av det kolossalt stora och spännande projekt som ligger framför dem. Den 21 februari ska 92 unga korister transporteras över Atlanten för att sjunga i Washington D.C och Cincinatti (OHIO). Det...