På söndag den 26 mars kommer Uppsala domkyrkas gosskör att vara med i högmässan kl 11:00 samt sjunga i evensong kl 16:00. Under mässorna firar vi jungfru Marie bebådelsedag vilket handlar om hur Maria möts av Guds ängel Gabriel som gör klart för henne att hon ska föda ett...