Den 6 februari klockan 16:00 kommer UDG att sjung i evensong i domkyrkan. UDG är även med och sjunger i högmässan kl 11:00 samma dag. Denna vecka firar vi kyndelsmässodagen som är den 2 februari, vilket är den dag då Jesus fyrtio dagar efter sin födelse visades för Symeon...