På kulturnatten den 10 september bjuder Uppsala domkyrkas goss- och flickkör in till öppna repetitioner där man får möjligheten att pröva på att sjunga i körerna. Repetitionerna äger rum på Domkyrkoplan 5 och riktar sig till pojkar och flickor från årskurs 4 till och med ca 25 år.13.15 Pröva...