På gosskörernas dag firade UDG med högmässa och konsert. Under konserten framförde gosskören ”Laudes organi” av kompositören Zoltán Kodáy och ett nykompositerat rockverk vid namn ”In fide spiro” som är skapat för kör, rockband och kattedralorgel. Under konserten hade gosskören även sin årliga märkes- och stipendieutdelning! Silvermärket delas ut...