Då var det snart dags för UDG att synas igen. Tillsammans med Uppsala domkyrkas flickkör kommer gosskörens diskantstämma att framföra Messias för unga röster – Händels mästerverk i en bearbetning av Tim Sharp. Detta evenemang får under inga omständigheter missas! Det inträffar söndagen den 14 november kl. 16. Biljettförsäljningen...