På högmässan den 19 september kommer Uppsala domkyrkas gosskör att sjunga. Under mässan kommer det talas om fredspristagaren Dag Hammarskjöld. Det var nämligen 60 år sedan han avled. Dag Hammarskjöld avled den 18 september 1961. Under hans begravning närvarade Uppsala domkyrkas gosskör och sjöng ett stycke vid namn Agnus...