Det här är Staffan Runestam, 92 år, son till biskop Arvid Runestam och Lucie Söderblom, barnbarn till Uppsala domkyrkas gosskörs grundare ärkebiskop Nathan Söderblom och själv medlem i gosskören från 1935. Han tyckte mycket om sin körledare Fredrik Mellander, som dock var en tämligen temperamentsfull man. Ofta var han...